Trwa ładowanie...

Przeglądaj archiwum wszystkich materiałów

Grudzień 2012

Czym jest edukacja medialna?

1 grudnia 2012

materiał tekstowy

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

Edukacja medialna we Francji

2 grudnia 2012

materiał tekstowy

Jeszcze trzydzieści lat temu we Francji, podobnie jak w krajach anglosaskich, przez edukację medialną rozumiano na ogół rozszerzenie nauczania ojczystego języka i literatury o wiedzę na temat kinematografii...

Poznaj przepisy i podziel się wiedzą z innymi!

9 grudnia 2012

materiał tekstowy

Cykl filmów edukacyjnych „Prawo i bezpieczeństwo pracy”...

Ukryty przekaz reklamowy

27 grudnia 2012

materiał tekstowy

Celem każdej reklamy jest skuteczna perswazja. Cel ten można osiągnąć w rozmaity sposób: obiecując spektakularne efekty wykorzystania reklamowanego produktu, odwołując się do wartości, które ceni odbiorca lub - poprzez ukrycie istoty przekazu...

Ukryty przekaz reklamowy

27 grudnia 2012

materiał tekstowy

Celem każdej reklamy jest skuteczna perswazja. Cel ten można osiągnąć w rozmaity sposób: obiecując spektakularne efekty wykorzystania reklamowanego produktu, odwołując się do wartości, które ceni odbiorca lub - poprzez ukrycie istoty przekazu...

Media na wojnie

28 grudnia 2012

materiał wideo

Rozmowa z korespondentką wojenną, Anną Wojtachą

Media, Sztuka, Reklama

28 grudnia 2012

materiał tekstowy

"Miasto na sprzedaż" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Masz kamerę? Chcesz filmować?

29 grudnia 2012

materiał tekstowy

W naszym cyklu tutoriali dowiesz się, jak to robić profesjonalnie. Na początek zajmiemy się planami, perspektywą i oświetleniem...

Edukacja medialna we Francji

30 grudnia 2012

materiał tekstowy

Jeszcze trzydzieści lat temu we Francji, podobnie jak w krajach anglosaskich, przez edukację medialną rozumiano na ogół rozszerzenie nauczania ojczystego języka i literatury o wiedzę na temat kinematografii...

Jak się robi media?

30 grudnia 2012

materiał tekstowy

Kamera Civilii przygląda się pracy dziennikarzy

Czym jest visual literacy?

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

O obrazie rozmawiamy z Iwoną Chmielewską - graficzką, autorką powieści obrazkowych i podwójną laureatką prestiżowej nagrody Bologna Ragazzi Award...

Stwórz markę - interaktywna GRA

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

Interaktywna gra pomagająca zrozumieć proces kreowania marki i znaków handlowych...

Moc obrazu według Serge'a Tisserona

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

Visual literacy – cóż to jest?!

Moc obrazu według Serge'a Tisserona

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

Visual literacy – cóż to jest?!

Czym jest visual literacy?

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

O obrazie rozmawiamy z Iwoną Chmielewską - graficzką, autorką powieści obrazkowych i podwójną laureatką prestiżowej nagrody Bologna Ragazzi Award...

Weź pod lupę media - interaktywna GRA

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

Telewizja, internet, prasa, billboardy, ulotki, plakaty, radio... Znajdź te i inne środki przekazu rozmieszczone w miejskiej scenerii.

Medialne literaki - interaktywna GRA

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych mediów rozwiązując słowne puzzle.

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

31 grudnia 2012

materiał tekstowy

W ramach projektu CIVILIA.pl przygotowaliśmy 10 scenariuszy lekcji poswięconych mediom, współczesnej kulturze i nowemu modelowi odpowiedzialności obywatelskiej. Kultura 2.0 oparta na technologiach komunikacji sieciowych skłania nas do uczestnictwa w globalnych procesach społecznych i twórczych. Stajemy się w większym stopniu podmiotami kultury i polityki, bardziej niż miało to miejsce jeszcze w kulturze masowej...