Trwa ładowanie...

Edukacja medialna we Francji

 

15

kategoria: Nauczyciele
otagowano:
pokaż więcej

Jeszcze trzydzieści lat temu we Francji, podobnie jak w krajach anglosaskich, przez „edukację medialną” rozumiano na ogół rozszerzenie nauczania ojczystego języka i literatury o wiedzę na temat kinematografii. Analiza języka filmowego wydawała się uczniom zresztą bardziej atrakcyjna niż rozprawianie o dziełach literackich, ale pojęcie edukacji medialnej rozszerzono nie tyle ze względu na ich preferencje, lecz miejsce, jakie różnorodne media zaczęły zajmować w szeroko pojętym systemie edukacyjnym.

Gwałtowny rozwój mediów elektronicznych, ich globalizacja i powszechna dostępność sprawiły, że stały się one – obok tradycyjnych ośrodków kształcenia, jak szkoła, kościoły i rodzina – olbrzymim czynnikiem wpływu na młodych ludzi.

Edukacja medialna taka, jak się ją dziś pojmuje, została wprowadzona do francuskich szkół na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Odtąd właśnie szkoła bierze na siebie obowiązek kształcenia medialnego – organizacje pozarządowe, choć są aktywne, odgrywają mniejsze znaczenie.

Definicja edukacji medialnej francuskiego ministerstwa edukacji („Każde działanie, którego celem jest umożliwienie uczniom poznanie, odczytywanie, rozumienie i ocenianie przekazów pochodzących z różnych typów mediów, z jakimi mają do czynienia na co dzień - korzystanie z nich w sposób trafny, krytyczny i przemyślany.”) została w 2007 r. przejęta przez Unię Europejską (media literacy – umiejętność korzystania z mediów). Mogłoby się wydawać, że taka definicja zakłada pewną bierność, ale „korzystanie z mediów” w rozumieniu francuskim to nie tylko wykształcenie ogólnej orientacji w mediach czy analizy ich przekazów, lecz umiejętność szczególnego komunikowania, czyli również „tworzenia mediów”. Przede wszystkim edukacja medialna jest traktowana jako istotna część wychowania obywatelskiego, przygotowania do życia w społeczeństwie. Tu cele szkoły i organizacji pozarządowych są zbieżne.

Francuskie MEN zrobiło w zeszłym roku sondaż wśród nauczycieli i różnorodnych stowarzyszeń, który miał dać odpowiedź na pytanie jaka jest według nich hierarchia celów kształcenia medialnego. Na pierwszym miejscu bezapelacyjnie znalazło się „rozwinięcie zmysłu krytycznego wobec mediów”, na dalszych „oswojenie uczniów ze światem mediów”, „otwarcie na aktualności w kraju i świecie ”, „odkrycie różnorodności i pluralizmu mediów” oraz „umiejętność analizy informacji”.

W praktyce chodzi o wykształcenie wzajemnie uzupełniających się umiejętności z trzech podstawowych dziedzin: estetyki, opanowania języka mediów i edukacji obywatelskiej.

Zaznajamianie z estetyką przekazów medialnych obejmuje np. wskazywanie kinematograficznych czy telewizyjnych dzieł ikonicznych („kultowych”), do których często odwołują się - świadomie lub nie – media, z punktu widzenia ich formy, historii naśladownictw, wpływu kulturowego itd. To bardzo ważne dla młodych ludzi zanurzonych w świecie obrazów praktycznie od urodzenia.

Opanowanie języka mediów polega na „rozszyfrowywaniu” pewnych stałych kodów w przekazach dziennikarskich, rozpoznawaniu różnych typów tekstów i obrazów medialnych, ich analizy z punktu widzenia odbiorcy (a nie nadawcy), co zakłada rozważanie pojęć obiektywności/subiektywności, interpretacji, czy np. rozpoznawanie mechanizmów propagandy.

W końcu edukacja medialna jako edukacja obywatelska to w rozumieniu francuskiego systemu szkolnego oferowanie uczniom instrumentów ich własnej autonomii i odpowiedzialności poprzeznauczanie dystansu intelektualnego wobec mediów (w tym reklam), pewnych wartości, konceptów i narzędzi, które mogą zagwarantować własną niezależność intelektualną i jednocześnie szacunek dla innych. Najważniejsze tutaj jest uświadomienie warunków produkcji informacji, która często - ze względu na te uwarunkowania - nie jest neutralna, ani kompletna.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

podobne materiały

Cyfrowa przyszłość

Cyfrowa przyszłość

Projekt Cyfrowa Przyszłość realizowany jest przez Fundację Nowoczesna Polska. Jarosław Lipszyc specjalnie dla portalu Civilia.pl przedstawia jego założenia...

materiał wideo

69

Co to jest edukacja medialna?

Co to jest edukacja medialna?

Wypowiedź medioznawcy Piotra Drzewieckiego

materiał wideo

54

kategoria: Nauczyciele

Ukryty przekaz reklamowy

Celem każdej reklamy jest skuteczna perswazja. Cel ten można osiągnąć w rozmaity sposób: obiecując spektakularne efekty wykorzystania reklamowanego produktu, odwołując się do wartości, które ceni odbiorca lub - poprzez ukrycie istoty przekazu...

materiał tekstowy

15