Trwa ładowanie...

Edukacja medialna we Francji

 

11

kategoria: Nauczyciele
otagowano:
pokaż więcej

Szkolna edukacja medialna we Francji zaczyna się właściwie już w przedszkolach (zapoznawanie z prasą dziecięcą, filmami), ale realizuje się głównie w gimnazjach i - przede wszystkim – w szkołach średnich. We francuskim MEN-ie istnieje specjalna agenda ds. łączności szkolnictwa z mediami (CLEMI), która koordynuje różne formy takiego nauczania. Po części edukacja medialna wchodzi w zakres zwykłych przedmiotów (język, literatura, filozofia, historia, geografia, nauki ekonomiczne i społeczne), jednak najczęściej odbywa się ona poprzez organizację „wydarzeń specjalnych”, jak np. bardzo popularny, doroczny „Tydzień prasy i mediów elektronicznych w szkole”. CLEMI urządza Tygodnie we współpracy z wydawcami mediów, stowarzyszeniami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, jeśli oferują atrakcyjne sposoby angażowania uczniów. W czasie takich imprez uczniowie urządzają w szkołach kioski z (darmową) prasą – głównie popularnonaukową i informacyjną - dostarczoną przez wydawców, organizują warsztaty analizy prasy, debaty i „okrągłe stoły” na temat aktualnych wydarzeń z udziałem dziennikarzy z prasy lokalnej lub ogólnokrajowej, tworzą informacyjne strony internetowe, gazetki ścienne z przeglądami prasy, lub drukowane (często przez cały rok) gazetki szkolne. Nauczyciele i dziennikarze organizują specjalne konkursy (np. na zredagowanie pełnego wydania gazetki na określony temat w 24 godziny), wykłady z historii fotografii prasowej, bądź sztuki wywiadu radiowego czy telewizyjnego, podstaw montażu wideo, redakcji wiadomości itp. Uczniowie odwiedzają profesjonalne redakcje i czasem piszą na ich zamówienie własne artykuły.

Efekty edukacji medialnej nie zawsze łatwo ocenić. Z badań wynika, że tylko mniej więcej jednak czwarta uczniów francuskich szkół średnich odczuwa potrzebę bieżącego informowania się w mediach czy konfrontowania różnych punktów widzenia na informacje. Można powiedzieć, że ta mniejszość sukcesywnie rośnie (na początku lat dziewięćdziesiątych stanowiła ok. 10 procent), ale dla wielu nauczycieli i organizacji pozarządowych te dane są ciągle niezadowalające. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się przeładowanie programów szkolnych.

Edukacja medialna dotyczy jednak również ludzi dorosłych – same media, szczególnie publiczne, prowadzą ją poprzez programy krytyki mediów i ofertę szerokiego pluralizmu.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

podobne materiały

Co to jest edukacja medialna?

Co to jest edukacja medialna?

Wypowiedź medioznawcy Piotra Drzewieckiego

materiał wideo

54

Dennis Abbott o edukacji medialnej i filmowej

Dennis Abbott o edukacji medialnej i filmowej

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Mediów mówi jak rozumie edukację medialną.

materiał wideo

45

kategoria: Nauczyciele

Czym jest edukacja medialna?

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

materiał tekstowy

47