Trwa ładowanie...

Edukacja medialna we Francji

 

15

kategoria: Nauczyciele
otagowano:
pokaż więcej

Szkolna edukacja medialna we Francji zaczyna się właściwie już w przedszkolach (zapoznawanie z prasą dziecięcą, filmami), ale realizuje się głównie w gimnazjach i - przede wszystkim – w szkołach średnich. We francuskim MEN-ie istnieje specjalna agenda ds. łączności szkolnictwa z mediami (CLEMI), która koordynuje różne formy takiego nauczania. Po części edukacja medialna wchodzi w zakres zwykłych przedmiotów (język, literatura, filozofia, historia, geografia, nauki ekonomiczne i społeczne), jednak najczęściej odbywa się ona poprzez organizację „wydarzeń specjalnych”, jak np. bardzo popularny, doroczny „Tydzień prasy i mediów elektronicznych w szkole”. CLEMI urządza Tygodnie we współpracy z wydawcami mediów, stowarzyszeniami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, jeśli oferują atrakcyjne sposoby angażowania uczniów. W czasie takich imprez uczniowie urządzają w szkołach kioski z (darmową) prasą – głównie popularnonaukową i informacyjną - dostarczoną przez wydawców, organizują warsztaty analizy prasy, debaty i „okrągłe stoły” na temat aktualnych wydarzeń z udziałem dziennikarzy z prasy lokalnej lub ogólnokrajowej, tworzą informacyjne strony internetowe, gazetki ścienne z przeglądami prasy, lub drukowane (często przez cały rok) gazetki szkolne. Nauczyciele i dziennikarze organizują specjalne konkursy (np. na zredagowanie pełnego wydania gazetki na określony temat w 24 godziny), wykłady z historii fotografii prasowej, bądź sztuki wywiadu radiowego czy telewizyjnego, podstaw montażu wideo, redakcji wiadomości itp. Uczniowie odwiedzają profesjonalne redakcje i czasem piszą na ich zamówienie własne artykuły.

Efekty edukacji medialnej nie zawsze łatwo ocenić. Z badań wynika, że tylko mniej więcej jednak czwarta uczniów francuskich szkół średnich odczuwa potrzebę bieżącego informowania się w mediach czy konfrontowania różnych punktów widzenia na informacje. Można powiedzieć, że ta mniejszość sukcesywnie rośnie (na początku lat dziewięćdziesiątych stanowiła ok. 10 procent), ale dla wielu nauczycieli i organizacji pozarządowych te dane są ciągle niezadowalające. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się przeładowanie programów szkolnych.

Edukacja medialna dotyczy jednak również ludzi dorosłych – same media, szczególnie publiczne, prowadzą ją poprzez programy krytyki mediów i ofertę szerokiego pluralizmu.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

podobne materiały

Michał Boni o edukacji medialnej

Michał Boni o edukacji medialnej

O edukacji medialnej mówi Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji...

materiał wideo

35

Dennis Abbott o edukacji medialnej i filmowej

Dennis Abbott o edukacji medialnej i filmowej

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Mediów mówi jak rozumie edukację medialną.

materiał wideo

45

Media, Sztuka, Reklama

Media, Sztuka, Reklama

"Miasto na sprzedaż" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

materiał tekstowy

18