Trwa ładowanie...

Czym jest edukacja medialna?

 

66

kategoria: Świadomi odbiorcy
pokaż więcej

Z pojęciem "edukacja medialna" mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że nie zawsze bywa ono używane adekwatnie do swego znaczenia.

Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji uczy się młodych ludzi obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów, takich jak biologia, czy geografia. W najlepszym wypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich.

Samo pojęcie "edukacja medialna" ma dość nieostry charakter. Angielskie "media literacy" jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do "medialnej alfabetyzacji". Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, nie całkiem oddaje o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad rządzących konstruowaniem przekazu medialnego oraz zależności w jakich te konstrukcje pozostają względem siebie.

Innym, niestety rzadziej używanym, choć dość pojemnym i zręcznym terminem, jest "edukacja do mediów".

Osoby, które odwołują się do pojęć związanych z edukacją medialną, w zależności od kontekstu mają na myśli zupełnie różne rzeczy.

Czym więc jest edukacja medialna / medialna alfabetyzacja / edukacja do mediów?

Zobacz więcej z kategorii Świadomi odbiorcy