Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Edukacja obywatelska, edukacja medialna

W ramach projektu CIVILIA.pl przygotowaliśmy 10 scenariuszy lekcji poswięconych mediom, współczesnej kulturze i nowemu modelowi odpowiedzialności obywatelskiej. Kultura 2.0 oparta na technologiach komunikacji sieciowych skłania nas do uczestnictwa w globalnych procesach społecznych i twórczych. Stajemy się w większym stopniu podmiotami kultury i polityki, bardziej niż miało to miejsce jeszcze w kulturze masowej. Tutaj ideałem był świadomy, krytyczny, mądrze wybierający odbiorca, konsument i wyborca.

Potrzeba jednak czegoś więcej, zaangażowania, zmiany myślenia o życiu publicznym, większej troski np. o własną lokalność – szkołę, osiedle, miejscowość. Mamy do tego genialne narzędzia, które przyniosła nam rewolucja komunikacyjna ostatnich lat.

Scenariusze zajęć dotyczą kształtowania kompetencji medialnych młodych ludzi, przyszłych obywateli naszego kraju i Europy. Na początku kilka propozycji (1 – 4) związanych ze sztuką komunikacji interpersonalnej i prowadzenia debaty publicznej, której jakość wciąż wydaje się problemem zarówno w mediach audiowizualnych jak i Internecie. Szkoła jest miejscem wychowania do dialogu, do różnorodności i tolerancji na inne poglądy, stąd trzeba nauczyć się prowadzenia dyskusji i kultury sporu. Następne scenariusze dotyczą pojęcia kompetencji obywatelskiej i medialnej (5 – 7). Będziemy zastanawiać się co to znaczy być krytycznym odbiorcą mediów, jak analizować i wybierać wartościowe przekazy medialne, jak odróżniać reklamę i perswazję od informacji. Na końcu kilka lekcji (8 – 10) poświęcimy zagadnieniom związanym z przemianami kultury i edukacji w kontekście nowych technologii 2.0.

Scenariusze są bardziej inspiracjami dydaktycznymi niż gotowymi pomysłami na lekcję. Chcielibyśmy zostawić Państwu jako nauczycielom swobodę i radość twórczości dydaktycznej.

Z pewnymi modyfikacjami można mówić o tych zagadnieniach zarówno w szkole podstawowej na II etapie kształcenia, w gimnazjum jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Gorąco zachęcamy do przeprowadzenia takich lekcji np. w czasie godzin wychowawczych czy innych przedmiotów, które Państwo prowadzą.

dr Piotr Drzewiecki

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

kategoria: Nauczyciele

Czym jest edukacja medialna?

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

materiał tekstowy

47