Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 10: Wolna edukacja, otwarta nauka

Cele i metody lekcji: rozumienie potrzeby tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, umiejętność pracy zespołowej i pracy z tekstem.

Pojęcia i główne treści: Ruch wolnej kultury – określenie inicjatyw społecznych promujących wolną dystrybucję i modyfikację utworów w Internecie i mediach. Creative Commons – organizacja dążąca do kompromisu pomiędzy prawami autorów a wolnym dostępem do zasobów przez użytkowników sieci, założona w 2001 r. przez Lawrence'a Lessig'a. Polski oddział powstał w 2005 r. Otwarte Zasoby Edukacyjne – ang. Open Educational Resources, OER określenie materiałów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Więcej zob. quiz edukacyjno-medialny dla uczniów Wiedza z Internetu. Zalecane jego przeprowadzenie w trakcie trwania lekcji.

Pomoce do zajęć: test ze zbioru quizów edukacyjno-medialnych opracowanych na potrzeby Olimpiady medialnej. Egzemplarze tekstu Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji Ku otwartym zasobom edukacyjnym, 2007, http://koed.org.pl/otwartaedukacja/deklaracja-kapsztadzka/

Praca w grupach: rozdaj uczniom egzemplarze deklaracji kapsztadzkiej. To jeden z kluczowych dokumentów określających cele i metody ruchu OER, powstała jako efekt spotkania kilkudziesięciu przedstawicieli projektów otwartych zasobów edukacyjnych z całego świata w Kapsztadzie w 2007 r. Dokonajcie jego analizy najpierw w grupach, a potem wspólnie. Jakie zadania formułuje dokument w odniesieniu do nauczycieli i uczniów, polityków, autorów i wydawców? Na czym polega otwarta edukacja i jaką rolę mają w niej do odegrania nowe media?

Temat eseju: Uczniowie na rzecz otwartej edukacji. Co możemy zrobić dla wsparcia tej inicjatywy?

Lektura uzupełniająca:

L. Lessig, Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, przeł. P. Białokozowicz, Warszawa 2005, wydanie sieciowe http://www.futrega.org/wk/

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele