Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 1: Język ciała

Cele i metody lekcji: świadomość znaczenia komunikacji niewerbalnej w komunikowaniu, znajomość podstawowych gestów, postaw, mimiki, dystansu osobistego, tworzenie prezentacji, praca w grupach, inscenizacja dydaktyczna.

Pojęcia i główne treści: Mowa ciała – pojęcie z psychologii komunikacji, w znacznej mierze synonim komunikowania niewerbalnego, a więc realizowanego bez pośrednictwa słów. Obejmuje m.in. gesty, ruchy ciała, mimika, postawy i ukierunkowanie ciała, wykorzystanie przestrzeni w komunikowaniu.


Formuła Alberta Mehrabiana
(psych. amer., ur. 1939 r.) - według niej w aktach komunikacji zwracamy uwagę: w 7% na treść wypowiedzi, w 38% na intonację głosu, a w 55% na komunikację niewerbalną.

Więcej pojęć zob. quizy Jesteśmy komunikatem, Język gestów. Warto zapoznać się także z materiałami ze strony http://niewerbalnie.info/ lub http://mowaciala.net/


Pomoce do zajęć: dostępne w internecie ilustracje i opisy znaczeń poszczególnych gestów, postaw w komunikowaniu, wykorzystania przestrzeni w komunikacji; aparat fotograficzny, program do prezentacji.

Praca w grupach: zadaniem uczniów będzie przygotowanie krótkiej prezentacji na temat gestów, postaw, mimiki lub proksemiki (4 grupy realizujące odrębne projekty). Poszczególne przykłady ilustrują wykonanymi przez siebie inscenizacjami. Fotografie samych siebie w tych różnych sytuacjach komunikacyjnych umieszczają w prezentacji.

Lektura uzupełniająca:

W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Warszawa: Studio Emka Communication 2006.

E. Hall, Bezgłośny język, przeł. R. Zimand, A. Skarbińska, Warszawa: PIW 1987.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

kategoria: Nauczyciele

Czym jest edukacja medialna?

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

materiał tekstowy

47