Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 1: Język ciała

Cele i metody lekcji: świadomość znaczenia komunikacji niewerbalnej w komunikowaniu, znajomość podstawowych gestów, postaw, mimiki, dystansu osobistego, tworzenie prezentacji, praca w grupach, inscenizacja dydaktyczna.

Pojęcia i główne treści: Mowa ciała – pojęcie z psychologii komunikacji, w znacznej mierze synonim komunikowania niewerbalnego, a więc realizowanego bez pośrednictwa słów. Obejmuje m.in. gesty, ruchy ciała, mimika, postawy i ukierunkowanie ciała, wykorzystanie przestrzeni w komunikowaniu.


Formuła Alberta Mehrabiana
(psych. amer., ur. 1939 r.) - według niej w aktach komunikacji zwracamy uwagę: w 7% na treść wypowiedzi, w 38% na intonację głosu, a w 55% na komunikację niewerbalną.

Więcej pojęć zob. quizy Jesteśmy komunikatem, Język gestów. Warto zapoznać się także z materiałami ze strony http://niewerbalnie.info/ lub http://mowaciala.net/


Pomoce do zajęć: dostępne w internecie ilustracje i opisy znaczeń poszczególnych gestów, postaw w komunikowaniu, wykorzystania przestrzeni w komunikacji; aparat fotograficzny, program do prezentacji.

Praca w grupach: zadaniem uczniów będzie przygotowanie krótkiej prezentacji na temat gestów, postaw, mimiki lub proksemiki (4 grupy realizujące odrębne projekty). Poszczególne przykłady ilustrują wykonanymi przez siebie inscenizacjami. Fotografie samych siebie w tych różnych sytuacjach komunikacyjnych umieszczają w prezentacji.

Lektura uzupełniająca:

W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Warszawa: Studio Emka Communication 2006.

E. Hall, Bezgłośny język, przeł. R. Zimand, A. Skarbińska, Warszawa: PIW 1987.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

kategoria: Nauczyciele

Media a demokracja

Forma jaką przybrały współczesne demokracje w zasadzie skazuje obywateli na udział w życiu publicznym zapośredniczonym przez media. Nawet tak zbliżone do ideału bezpośredniej partycypacji formy jak referenda, poprzedzane są zwykle długotrwałymi kampaniami w prasie radiu i telewizji...

materiał tekstowy

45