Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 4: Jak zostać mówcą

Cele i metody lekcji: umiejętność tworzenia przemówienia na określony temat, znajomość podstaw retoryki

Pojęcia i główne treści: Retoryka – od gr. rhetor, łac. orator mówca, krasomówstwo, sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy, czyli przekazywania treści perswazyjnych. Perswazja – przekonywanie kogoś do swoich racji. Figura retoryczna – środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń. Zwięzła historia retoryki starożytnej. Zasady tworzenia przemówień: obrazowość języka, odwoływanie się do emocji, argumentowanie – odwoływanie się do faktów i logiki.

Pomoce do lekcji: wskazane przygotowanie prezentacji ilustrującej sylwetki wybitnych retorów starożytności z krótkimi biogramami.

Praca w grupach: po części teoretycznej uczniowie przygotowują przemówienia na podany temat związany z komunikowaniem i mediami. Ich zadaniem może być np. przekonanie innych uczniów do jakichś zachowań medialnych np. do czytania książek, słuchania radia, nieoglądania telewizji. Swoje przemówienia starają się zilustrować przykładami, odwołują się do emocji, jak i obiektywnych danych. Pracują w grupach 3-5 osobowych, w których jedna osoba zostaje wyznaczona do roli mówcy.

Lektura uzupełniająca:
M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?
Warszawa: PWN, Bielsko-Biała: Wyd. Park 2008.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele