Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 5: Informacja a reklama

Cele i metody lekcji: świadomość znaczenia reklamy w gospodarce i we współczesnym społeczeństwie medialnym, umiejętność rozróżniania przekazu informacyjnego od reklamowego, umiejętność analizy przekazów reklamowych.

Pojęcia i główne treści: Reklama – (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych idei politycznych lub społecznych. Podczas lekcji warto przedstawić historię i przykłady pierwszych reklam prasowych i telewizyjnych. Dokonać analiza podobieństw i różnic do współczesnych przekazów reklamowych. Podjąć zagadnienie oddziaływanie reklamy na podświadomie formułowane pragnienia i potrzeby, które ma zaspokoić nasz wybór konsumencki. Omówić funkcje reklamy wskazując także na jej walory informacyjne, edukacyjne i artystyczne (kreatywne), ale dostrzegając jej negatywne aspekty tj. przesadne rozbudzanie konsumizmu, elementy manipulacji.

Pomoce do zajęć: nagrania wideo wybranych reklam telewizyjnych, prezentacja pierwszych reklam ukazujących się w prasie lub telewizji (ilustracje zob. np. galerię starych reklam przygotowaną przez studentów Warszawskiej Szkoły Reklamy http://www.galeria.szkolareklamy.edu.pl/thumbnails.php?album=7, nagrania z You Tube).

Praca w grupach: Wybieramy przykłady niektórych reklam i wypowiedzi medialnych. Interesującym punktem dyskusji może być np. reklama, w której dentysta wypowiada się o nowej paście do zębów. To opinia znawcy czy jedynie sprytnie skonstruowana perswazja? To prawdziwy ekspert czy jedynie aktor, który odgrywa jego rolę? Kilka lat temu znane były przykłady reklam, w których firma jedynie informowała o zmianie wyglądu butelki alkoholu, żeby ominąć ograniczenia reklamy trunków. Jakie jeszcze przykłady możemy wymienić? Jak możemy przeciwdziałać takim przekazom?

Pomyśl w wolnym czasie: Sporządź listę marek, które kojarzą Ci się z danym produktem lub usługą: napojem gazowanym, czekoladą, serkiem homogenizowanym, siecią sklepów, usługą internetową. Zastanów się dlaczego większość wypisanych przez Ciebie produktów była ostatnio reklamowana w mediach? O czym opowiadały tamte reklamy? Czy tylko informowały Cię o produkcie czy też stwarzały pewien rodzaj pragnienia? Jakimi obrazami się posługiwano w danej reklamie? Jakie emocje w Tobie budziły?

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele

kategoria: Nauczyciele

Czym jest edukacja medialna?

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

materiał tekstowy

47