Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 5: Informacja a reklama

Cele i metody lekcji: świadomość znaczenia reklamy w gospodarce i we współczesnym społeczeństwie medialnym, umiejętność rozróżniania przekazu informacyjnego od reklamowego, umiejętność analizy przekazów reklamowych.

Pojęcia i główne treści: Reklama – (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych idei politycznych lub społecznych. Podczas lekcji warto przedstawić historię i przykłady pierwszych reklam prasowych i telewizyjnych. Dokonać analiza podobieństw i różnic do współczesnych przekazów reklamowych. Podjąć zagadnienie oddziaływanie reklamy na podświadomie formułowane pragnienia i potrzeby, które ma zaspokoić nasz wybór konsumencki. Omówić funkcje reklamy wskazując także na jej walory informacyjne, edukacyjne i artystyczne (kreatywne), ale dostrzegając jej negatywne aspekty tj. przesadne rozbudzanie konsumizmu, elementy manipulacji.

Pomoce do zajęć: nagrania wideo wybranych reklam telewizyjnych, prezentacja pierwszych reklam ukazujących się w prasie lub telewizji (ilustracje zob. np. galerię starych reklam przygotowaną przez studentów Warszawskiej Szkoły Reklamy http://www.galeria.szkolareklamy.edu.pl/thumbnails.php?album=7, nagrania z You Tube).

Praca w grupach: Wybieramy przykłady niektórych reklam i wypowiedzi medialnych. Interesującym punktem dyskusji może być np. reklama, w której dentysta wypowiada się o nowej paście do zębów. To opinia znawcy czy jedynie sprytnie skonstruowana perswazja? To prawdziwy ekspert czy jedynie aktor, który odgrywa jego rolę? Kilka lat temu znane były przykłady reklam, w których firma jedynie informowała o zmianie wyglądu butelki alkoholu, żeby ominąć ograniczenia reklamy trunków. Jakie jeszcze przykłady możemy wymienić? Jak możemy przeciwdziałać takim przekazom?

Pomyśl w wolnym czasie: Sporządź listę marek, które kojarzą Ci się z danym produktem lub usługą: napojem gazowanym, czekoladą, serkiem homogenizowanym, siecią sklepów, usługą internetową. Zastanów się dlaczego większość wypisanych przez Ciebie produktów była ostatnio reklamowana w mediach? O czym opowiadały tamte reklamy? Czy tylko informowały Cię o produkcie czy też stwarzały pewien rodzaj pragnienia? Jakimi obrazami się posługiwano w danej reklamie? Jakie emocje w Tobie budziły?

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele