Trwa ładowanie...

Obywatele mediów - scenariusze lekcji do pobrania

 

pobierz

55

kategoria: Nauczyciele
pokaż więcej

Lekcja 8: Kultura 2.0

Cele i metody lekcji: Rozumienie roli nowych mediów w przemianach kulturowych. Praca zespołowa w grupach, pisanie eseju.

Pojęcia i główne treści: Mainstream - ang. „główny nurt”, dominujący w danym okresie nurt myślowy lub artystyczny, najbardziej popularny w kulturze (popkultura). Jest również opozycją dla tzw. kultur niszowych, subkultur i kontrkultur, undergroundu. Media mainstreamowe – „media głównego nurtu”, dominujące w danym społeczeństwie mass media, mające największą oglądalność i czytelnictwo, w największym stopniu wpływające na opinię publiczną. Media specjalistyczne – media wąsko formatowane, do określonych audytoriów, podejmujące określoną tematykę zawodową lub hobbystyczną. Kultura 2.0 – nowy sposób tworzenia kultury z wykorzystaniem mediów cyfrowych, głównie internetu i jego specyfiki społecznościowej. Rozróżnienie pomiędzy elitarną kulturą wysoką a popularną, masową.

Pomoce do zajęć: Kartki papieru, długopisy, flamastry.

Praca w grupach: Na lekcji będziemy tworzyć internetową mapę kultury. Praca w grupach, a potem wspólne podsumowanie na tablicy. Przez mapę kulturową rozumiemy najważniejsze atrakcje turystyczne, wyjątkowe i warte odwiedzenia w danym regionie. Internet również staje się kulturą. Jako odbiorcy odnajdujemy w nim interesujące strony, komunikujemy się na serwisach społecznościowych. Czy możemy stworzyć nasz własny przewodnik po internecie?

Na lekcji można ograniczyć się jedynie do prezentacji ulubionych stron poszczególnych uczniów, ale można również zaproponować próbę utworzenia wspólnej, kulturowej mapy internetu, narysować i zilustrować ją na tablicy tak, jak tworzy się geograficzne mapy.

Czy taka mapa istnieje? Czy mamy wspólną mapę? Czy dominują w niej duże serwisy jak You Tube, Wirtualna Polska czy mało znane strony www?

Czy pokrywa się z przestrzenią naszego miasta (portale, fora i grona tematycznie związane z regionem, szkołą)? Jest to również okazja do wyjaśnienia cech cyberprzestrzeni, jako niedającego się opisać fizycznie i geograficznie świata, ale jednocześnie świata bardziej niż tylko wyobrażonego.

Temat eseju: Czy wpis na blogu może być dziełem sztuki? Internet jako kultura wysoka

Lektura uzupełniająca:
Kultura 2.0, http://kultura20.blog.polityka.pl/

A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę? przeł. M. Bernatowicz, Warszawa 2007.

Zobacz więcej z kategorii Nauczyciele