Trwa ładowanie...

Wpływ mediów na odbiorców

 

45

kategoria: Świadomi odbiorcy
otagowano:
pokaż więcej

Jacek Żakowski, publicysta i wykładowca akademicki: Polacy z jednej strony nie ufają mediom, a z drugiej - dają się im naciągać. Ludzie ulegają emocjom produkowanym przez media, zaczynają żyć w sztucznym świecie i mają poczucie niedoinformowania.

Zobacz więcej z kategorii Świadomi odbiorcy

kategoria: Świadomi odbiorcy

Czym jest edukacja medialna?

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

materiał tekstowy

66