Trwa ładowanie...

Kompetencje medialne

 

pobierz

44

kategoria: Świadomi odbiorcy
otagowano:
pokaż więcej

Jacek Żakowski, publicysta i wykładowca akademicki, ocenia kompetencje medialne Polaków. W krajach, gdzie istnieją silne media publiczne, dominuje demokracja konsensualna. Tam, gdzie nie ma niezależnych mediów publicznych rozwija się demokracja oparta na konflikcie. Dopóki media funkcjonują wg modelu: sensacja na pierwszą stronę, zamiast wskazania problemu do rozwiązania, to bez względu na obecnść lub nieobecność edukacji medialnej w szkołach, jakość demokracji będzie niska.

Zobacz więcej z kategorii Świadomi odbiorcy

kategoria: Świadomi odbiorcy

Czym jest edukacja medialna?

Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do czynienia coraz częściej, także w kontekście polskiej szkoły, choć trzeba zauważyć, że bywa ono używane nieadekwatnie do swego znaczenia. Niekiedy pod hasłem medialnej edukacji młodzież uczy się obsługi komputera. Czasami wręcz określa się tak wykorzystanie urządzeń audiowizualnych do urozmaicania lekcji z obowiązkowych przedmiotów nauczania. W najlepszym przypadku edukacja medialna młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich. Problemem może tu być to, że samo pojęcie ma dość nieostry charakter. Angielskie „media literacy” jest trudno przekładalne. Najbliżej mu zapewne do „medialnej alfabetyzacji”. Jednak alfabetyzacja, choć odwołuje się do fundamentów kształcenia, słabo oddaje to, o co w tym procesie chodzi najbardziej, czyli o rozumienie zasad, które rządzą konstruowaniem przekazu medialnego...

materiał tekstowy

66